Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
horský fotomaratón 2016

Milí účastníci a milé účastníčky Tatranského fotomaratónu
Tatranský fotomaratón sa mení na HORSKÝ FOTOMARATÓN

:: 4 cykly po 5 tém do roka
Aby ste na svojich fotografiách mohli zobraziť rozmanitosť krásy
hôr a outdoorových aktivít vo všetkých ročných obdobiach bude
HORSKÝ FOTOMARATÓN prebiehať v 4 cykloch pre ktoré bude
vyhlásených vždy 5 iných tém.

:: vo Vašich horách
Aby ste mohli vytvoriť Vaše najkrajšie zábery nebude treba
cestovať do Tatier ale hory a horské prostredie si bude môcť
vybrať podľa Vašej vôle z celého územia Slovenska.

:: viac času
Aby ste si mohli vybrať pre svoj záber najlepšie svetlo a
príležitosť bude limit na odoslanie fotografií 48 hodín.

:: lepšia prezentácia Vašej tvorby
Aby sa Vaša tvorba dostala viac na verejnosť, budú z každého
cyklu a každej témy vybrané až 3 najlepšie fotografie, ktoré
budú zaradené do ročenky HORSKÝ FOTOMARATÓN, ktorú
ponúkneme najmä horským chatám a penziónom, aby Vaše
najlepšie fotografie nezostali ležať v záplave iných fotografií na
internete.

Po každom cykle budú v časopise Krásy Slovenska uverejnené
vybrané fotografie.

:: Horalfest 2016 a Horský fotomaratón
Autori budú môcť zaradiť svoje fotografie z Horského
fotomaratónu aj do súťažnej časti podujatia bienále umeleckej
tvorby o horách Horalfest 2016.

Na Horalfeste 2016 bude z najlepších fotografií Horského
fotomaratónu usporiadaná samostatná výstava.

:: jedno spoločné stretnutie
Vždy na záver podujatia sa spoločne stretneme, aby sme si
vymenili skúsenosti na tvorivom mítingu s odbornými
prezentáciami a odovzdaním hlavnej ceny Horský fotograf
najúspešnejšiemu autorovi.
2. cyklus horského fotomaratónu
JAR 2016

26. - 27. 3. 2016
horský fotomaratón organizuje
Horský internetový klub, o.z.,
Vysoké Tatry
hlavní partneri
podujatia:
Prihlášku do jarného cyklu 2016 nájdete TU
Podrobnosti o súťaži nájdete v časti  PROPOZÍCIE

Tešíme sa na Vašu tvorbu!
Horský fotomaratón 2016 - ZIMA:

Ďakujeme všetkým fotografom za účasť na prvom
cykle Horského fotomaratónu 2016 - ZIMA!

Prihlásených bolo 64 účastníkov z celého Slovenska. Počas
časového limitu 48 hodín mali nafotiť krásy slovenských hôr na
nasledujúce zadané témy:

   1. ľadové pokušenie,
   2. pod perinou,
   3. preniká lesom,
   4. sily prírody,
   5. ďaleký cieľ.

Väčšia polovica účastníkov súťaže svoje snímky odovzdala. Na
fotografiách prevažovala oblasť Vysokých Tatier, no nechýbala ani
Zádielska tiesňava, Biele Karpaty, Nízke Tatry, Malá Fatra,
Strážovské vrchy Malé Karpaty a mnoho ďalších pohorí. Súťažiacim
sa napriek rôznorodým poveternostným podmienkam podarilo
zachytiť čaro zimnej prírody z diaľky, ale aj v detailoch.

Všetky fotografie, ktoré splnili podmienky súťaže si môžete
pozrieť na našom facebooku

Fotografie vybrané do celoročného hodnotenia sú
uvedené v našej fotogalérii v časti VÝSLEDKY.