Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
Tatranský fotomaratón 2013
Vysoké Tatry

3. ročník Tatranského fotomaratónu sa uskutoční
v dňoch 21. - 22. 9. 2013.

Štart podujatia bude o 9,00 dňa 21. 9. 2013 pred Horskou klubovňou (Švajčiarsky dom) v Starom Smokovci.

N o v i n k a !


Tatranský fotomaratón 2013 bude mať 2 kategórie.
Kategórie budú mať svoje vlastné témy.

A. kategória MESTO
8 hodín fotografovania na celom území mesta Vysoké Tatry,
od Podbanska po Tatranskú Kotlinu. 


B. kategória HORY
30 hodín fotografovania vo vysokohorskom prostredí s možnosťou prenocovania na vysokohorskej chate.

Témy oboch kategórií budú vyhlásené pred štartom.

Všetky fotografické práce budú zverejnené na tejto web stránke.

Vyhodnotenie podujatia sa uskutoční v priebehu októbra 2013 v Horskej klubovni v Starom Smokovci, kde bude aj vernisáž výstavy ocenených fotografií.Tešíme sa na Vašu účasť!


Organizačný výbor podujatia
Tatranský
fotomaratón
organizuje
Horský internetový klub, o.z.
spolu
s
Mestom Vysoké Tatry.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor
mesta Vysoké Tatry
Ing. Ján Mokoš