Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
horský fotomaratón 2016

Milý účastníci a milé účastníčky Tatranského fotomaratónu
Tatranský fotomaratón sa mení na HORSKÝ FOTOMARATÓN

:: 4 cykly po 5 tém do roka
Aby ste na svojich fotografiách mohli zobraziť rozmanitosť
krásy hôr a outdoorových aktivít vo všetkých ročných
obdobiach bude HORSKÝ FOTOMARATÓN prebiehať v 4
cykloch pre ktoré bude vyhlásených vždy 5 iných tém.

:: vo Vašich horách
Aby ste mohli vytvoriť Vaše najkrajšie zábery nebude treba
cestovať do Tatier ale hory a horské prostredie si bude môcť
vybrať podľa Vašej vôle z celého územia Slovenska.

:: viac času
Aby ste si mohli vybrať pre svoj záber najlepšie svetlo a
príležitosť bude limit na odoslanie fotografií 48 hodín.

:: lepšia prezentácia Vašej tvorby
Aby sa Vaša tvorba dostala viac na verejnosť, budú z
každého cyklu a každej témy vybrané až 3 najlepšie
fotografie, ktoré budú zaradené do ročenky HORSKÝ
FOTOMARATÓN, ktorú ponúkneme najmä horským chatám a
penziónom, aby Vaše najlepšie fotografie nezostali ležať v
záplave iných fotografií na internete.

Po každom cykle budú v časopise Krásy Slovenska
uverejnené vybrané fotografie.

:: Horalfest 2016 a Horský fotomaratón
Autori budú môcť zaradiť svoje fotografie z Horského
fotomaratónu aj do súťažnej časti podujatia bienále
umeleckej tvorby o horách Horalfest 2016.

Na Horalfeste 2016 bude z najlepších fotografií Horského
fotomaratónu usporiadaná samostatná výstava.

:: jedno spoločné stretnutie
Vždy na záver podujatia sa spoločne stretneme, aby sme si
vymenili skúsenosti na tvorivom mítingu s odbornými
prezentáciami a odovzdaním hlavnej ceny Horský fotograf
najúspešnejšiemu autorovi.
najbližší cyklus ZIMA
Termín budeme avizovať 1 mesiac dopredu, termín
môžeme upraviť podľa podmienok a predpovedi
počasia.

Témy budú v stanovený termín zaslané
prihláseným účastníkom mailom alebo SMS.

Podmienky účasti, hodnotenie a ako to bude celé
prebiehať si  prečítajte v časti PROPOZÍCIE.
horský fotomaratón organizuje
Horský internetový klub, o.z.,
Vysoké Tatry
hlavní partneri
podujatia:
TLAČOVÁ SPRÁVA