Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
horský fotomaratón 2016

Milí účastníci a milé účastníčky Tatranského fotomaratónu
Tatranský fotomaratón sa mení na HORSKÝ FOTOMARATÓN

:: 4 cykly po 5 tém do roka
Aby ste na svojich fotografiách mohli zobraziť rozmanitosť krásy
hôr a outdoorových aktivít vo všetkých ročných obdobiach bude
HORSKÝ FOTOMARATÓN prebiehať v 4 cykloch pre ktoré bude
vyhlásených vždy 5 iných tém.

:: vo Vašich horách
Aby ste mohli vytvoriť Vaše najkrajšie zábery nebude treba
cestovať do Tatier ale hory a horské prostredie si bude môcť
vybrať podľa Vašej vôle z celého územia Slovenska.

:: viac času
Aby ste si mohli vybrať pre svoj záber najlepšie svetlo a
príležitosť bude limit na odoslanie fotografií 48 hodín.

:: lepšia prezentácia Vašej tvorby
Aby sa Vaša tvorba dostala viac na verejnosť, budú z každého
cyklu a každej témy vybrané až 3 najlepšie fotografie, ktoré
budú zaradené do ročenky HORSKÝ FOTOMARATÓN, ktorú
ponúkneme najmä horským chatám a penziónom, aby Vaše
najlepšie fotografie nezostali ležať v záplave iných fotografií na
internete.

Po každom cykle budú v časopise Krásy Slovenska uverejnené
vybrané fotografie.

:: Horalfest 2016 a Horský fotomaratón
Autori budú môcť zaradiť svoje fotografie z Horského
fotomaratónu aj do súťažnej časti podujatia bienále umeleckej
tvorby o horách Horalfest 2016.

Na Horalfeste 2016 bude z najlepších fotografií Horského
fotomaratónu usporiadaná samostatná výstava.

:: jedno spoločné stretnutie
Vždy na záver podujatia sa spoločne stretneme, aby sme si
vymenili skúsenosti na tvorivom mítingu s odbornými
prezentáciami a odovzdaním hlavnej ceny Horský fotograf
najúspešnejšiemu autorovi.
horský fotomaratón organizuje
Horský internetový klub, o.z.,
Vysoké Tatry
hlavní partneri
podujatia:
JESEŇ 2016

Horský internetový klub o. z. v spolupráci s časopisom Krásy
Slovenska pripravili pre všetkých milovníkov hôr a
fotografovania poslednú, štvrtú časť fotografickej súťaže
Horský fotomaratón, ktorá prebehla počas prvého októbrového
víkendu t.j. 1. a 2.10. 2016.

Prihlásených 103 účastníkov z celého Slovenska malo počas
časového limitu 48 hodín nafotiť jesennú atmosféru
slovenských hôr na nasledujúce zadané témy: 1. posledný
dotyk slnka, 2. farebné impresie jesene, 3. chladné ráno, 4.
ďaleké výhľady, 5. koniec sezóny.

Podujatie Horský fotomaratón zaznamenalo najväčší počet
prihlásených účastníkov z posledných troch kôl súťaže, čo sa
prejavilo aj v počte odovzdaní fotografických snímok.
Vzhľadom k priaznivému počasiu sa súťažiacim podarilo
úchvatne zachytiť najfarebnejšie obdobie roka, a to nielen v
podobe stromov či opadaného lístia, ale aj snímkami „nahých“
končiarov, prevaľujúcich sa hmiel, ako aj rastlín a zvierat
pripravujúcich sa na zimu. Ani tentoraz nechýbali nočné i pred
východom slnka zhotovené fotografie.

Vyhodnotenie účastníkov sa uskutoční do týždňa od ukončenia
súťaže. Výsledky, resp. 3 najlepšie fotografie z každej témy
budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke podujatia a
zvyšné fotografie na sociálnej sieti. Taktiež bude uskutočnený
redakčný výber časopisu Krásy Slovenska (ďalej KS), kde
fotografie vybraných autorov budú zverejnené v čísle 11-
12/2016..
Vyhodnotenie čitateľskej súťaže
časopisu Krásy Slovenska - leto 2016

V súťaži čitateľov časopisu Krásy Slovenska o najlepšiu
fotografiu letného cyklu Horského fotomaratónu 2016 sa
zapojilo 338 hlasujúcich. Najviac hlasov získala fotografia
na tému na vrchole  od Martina Maličkého. Druhá v poradí
bola s témou sedlo fotografia od Zuzany Tengyovej a tretie
miesto v hlasovaní obsadil Kvetoslav Šlavka so snímkou
zachytávajúcou tému horizont.

Vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú CEWE fotoknihu v
hodnote 50€ od spoločnosti Fotolab sú:

Renáta Sajková
Monika Böhmerová
Dávid Tatarčiak

Gratulujeme!
1. miesto Peter Šároši 2. miesto Tatiana Dučaiová 3. miesto Janka Ambrózová
VÝSLEDKY JESEŇ 2016
1 miesto Rastislav Šoltys 2. miesto Peter Šároši 3. miesto Jana Šebová
VÍŤAZNÉ FOTOGRAFIE SÚŤAŽE KRÁS SLOVENSKA
JAR 2016:
VÍŤAZNÉ FOTOGRAFIE SÚŤAŽE KRÁS SLOVENSKA
ZIMA 2016:
Slávnostná vernisáž
a vyhodnotenie súťaže

Horský fotomaratón bude pokračovať
nesúťažným stretnutím všetkých
účastníkov podujatia, ktoré sa uskutoční
11. novembra 2016 vo foajé Veľkej
dvorany Domu kultúry Andreja Hlinku v
Ružomberku.
1 miesto Martin Maličký 2. miesto: Zuzana Tengyová 3. miesto: Kvetoslav Šlavka
VÍŤAZNÉ FOTOGRAFIE SÚŤAŽE KRÁS SLOVENSKA
LETO 2016:
edit
Čítajte viac TU.