Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
Tatranský fotomaratón 2014
Vysoké Tatry - Štrbské Pleso

4. ročník Tatranského fotomaratónu
sa uskutoční v dňoch 20. - 21. 9. 2014

Štart podujatia bude o 9,00 hod.
dňa 20. 9. 2014 pred StanBarom
na Štrbskom plese.
Tatranský fotomaratón 2014
bude mať 2 kategórie.
Kategórie budú mať svoje vlastné témy.
B. kategória HORY

30 hodín fotografovania
vo vysokohorskom prostredí
s možnosťou prenocovania
na vysokohorskej chate.
A. kategória MESTO

8 hodín fotografovania
na celom území Vysokých Tatier,
od Podbanska po Tatranskú
kotlinu pozdĺž Cesty slobody.
Témy oboch kategórií budú vyhlásené
pred štartom.

Všetky fotografické práce budú zverejnené na tejto web
stránke.

Vyhodnotenie podujatia sa uskutoční v priebehu októbra
2014 a bude spojené s vernisážou ocenených fotografií
a odovzdaním cien víťazom.

Vyhodnotenie sa uskutoční
v hoteli Toliar na Štrbskom Plese.
MINI FOTO KURZ   |    PRIEMIETANIE OUTDOOROVÝCH FILMOV POD HOLÝM NEBOM    |   NATOČ VIDEO A ZÍSKAJ DARČEK
SPRIEVODNÝ PROGRAM:
územný
partner:

obec Štrba
organizátor podujatia:
Horský internetový klub, o.z.
generálny
partner:

SACR